Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Uniwersytecie Moskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Kandydaci na studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w siedzibie Komisji Rekutacyjnej WM lub dziekanacie Wydziału Mechanicznego zestaw dokumentów umieszczony w białej teczce.
Wzór opisu teczki oraz spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty"

Uwaga !

  • Podanie należy wydrukować po zarejestrowanu sie w Systemie Internetowe Rekrutacji i własnoręcznie podpisać!
  • Należy dołączyć oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł)
Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.
Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację - 22 zł na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
 
Dokumenty celem weryfikacji należy dostarczyć drogą elektroniczną poprzez System Internetowej Rekrutacji (IRK), oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście do Komisji Rekrutacyjnej WM (od 01.08.2020 r.) lub przesłać pocztą na adres:
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
 
Dokumenty należy dostarczyć w terminie od 01.07.2020 r. - 27.08.2020 r.
 

Zasady bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2:

  1. Po wejściu do budynku – proszę zdezynfekuj dłonie.
  2. Obowiązkowo stosuj osłonę nosa i ust.
  3. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 2 metry).
  4. Ogranicz do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
  5. W rekrutacji uczestniczy osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 
Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE
 
 
Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl
lub tel: 58 5586410

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

k.rudzki
23.03.2017
Wprowadzenie:
K.Panasiuk 23 Marzec, 2017 - 16:09
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 5 Sierpień, 2020 - 12:43